โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-17 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-06-17

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ ## แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 วิทยาลัยฯ ทุกคน ## เรื่อง กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับวิทยาลัยฯ จะดำเนินการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 65 >> อ่านต่อ


กำหนดการถอนรายวิชาของนักศึกษา (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 1/2565 และการแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

@@ งานวิชาการ วทส. ขอแจ้งนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกชั้นปี @@ งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดการ ดังต่อไปนี้ 1. การถอนรายวิชาของนักศึกษา (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่มีความประสงค์ถอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถถอนรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน 1/2565 ได้ที่เมนู S05 (ถอนรายวิชา) โดยทั้งนี้ ** อ.ที่ปรึกษา จะต้องเข้าไปอนุมัติผลการถอนรายวิชาของนักศึกษาที่เมนู A01-1 ** กระบวนการดังกล่าว สามารถถอนรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ นักศึกษา รหัส ''65 : ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนะนำบริการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย) ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา