โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อ.ประจำ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัยฯ ของ มทร.สุวรรณภูมิ

โดยมีนางสาวภานุศรี ตัณฑวานิช นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (เครื่องกล) ได้กล่าวแนะนำภาพรวมของวิทยาลัยฯ ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา