โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2819 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมหารือร่วมกับกองพระราชพิธี พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี พล.อ.ท.พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ (รออ.904/905) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุม อินทนิล ชั้น1 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา