โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 

อ.สมภพ พัดจาด หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ

โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและตั้งบูธนิทรรศการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ได้มีการแนะแนวน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยฯ โดยมีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจบูธของวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ชัชวาลย์ กันทะลา / อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / FB เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรม : https://sites.google.com/yupparaj.ac.th/the-2nd-national-basic-stem-in/homeออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา