โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา  เข้าร่วมอบรม...การลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขระวิสุทธิ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขระวิสุทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา

เข้าร่วมอบรม...การลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขระวิสุทธิ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น.

วิทยากรโดย ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล บริษัท อินสไปก้า จำกัด

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

รับจำนวน 300 คน

ช่องทางการลงทะเบียน : https://bit.ly/3Xm2fP4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร 053 921444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา