โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-01-18

วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักขาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และประชุมงานพิธีสร้างพระเจ้าทันใจ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 18 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานเสาธง วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร พร้อมมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และในโอกาสนี้ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเตรียมจัดสร้างพระเจ้าทันใจ ณ บริเวณหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีฯ โดยในงานมีการหล่อพระเจ้าทันใจ และโรงทาน ฯลฯ ผู้มีจิตศรัทธ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันครบรอบ18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา
พุธ 18 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 18 มกราคม 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   &nbs... >> อ่านต่อ


บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565
พุธ 18 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรและเข็มราชมงคลสรรเสริญ แก่ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติฯ 1. ด้านบริการวิชาการและสังคม ได้แก่ อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อ.ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2. ด้านวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย อ.ประจำหลักส... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขระวิสุทธิ์
พุธ 18 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขระวิสุทธิ์ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น. วิทยากรโดย ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล บริษัท อินสไปก้า จำกัด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา