โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักขาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และประชุมงานพิธีสร้างพระเจ้าทันใจ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักขาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และประชุมงานพิธีสร้างพระเจ้าทันใจ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานเสาธง วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร พร้อมมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
และในโอกาสนี้ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเตรียมจัดสร้างพระเจ้าทันใจ ณ บริเวณหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีฯ โดยในงานมีการหล่อพระเจ้าทันใจ และโรงทาน ฯลฯ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโรงทาน สามารถติดต่อมายังวิทยาลัยฯ ได้ที่หมายเลข 082 708 6800 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : งานประชาสัมมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ / ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา