โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่และประชุมสร้างพระเจ้าทันใจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทำบุญขึ้นปีใหม่และประชุมสร้างพระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักขาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และประชุมงานพิธีสร้างพระเจ้าทันใจ ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานเสาธง วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร พร้อมมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญเนื่องในวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา