โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

1. กำหนดการสรรหาผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหา ผอ.วิทยาลัยฯ  

                        ==>  <==

 

2. กำหนดวัน เวลา รับสมัครเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง หลักฐานการรับสมัคร

                               ==>  <==

 

3. กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

                                     ==>  <==

 

4. แบบฟอร์มใบสมัคร

                                     ==>  <==

 

5. ผลการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

                                     ==>  <==


 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา