โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง องค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง องค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง
"พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล" พระพุทธรูปประจำ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


เนื่องในพิธี สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจา องค์พระเจ้าทันใจ และพิธีสระเกล้าดำหัว
สูมาคารวะ ครูอาวุโส ครูเก่า และครูปัจจุบันของวิทยาลัยฯ
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ บริเวณข่วงพิธีหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.30 น.

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา