โลโก้เว็บไซต์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เกียรติเจิมยอดฉัตรสำหรับจัดพิธียกฉัตรมหามงคลองค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เกียรติเจิมยอดฉัตรสำหรับจัดพิธียกฉัตรมหามงคลองค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ 
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

โดยท่านเจ้าอาวาสฯ ได้อธิฐานจิตให้ศีลให้พร และเมตตาถวายนามพระพุทธรูป ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด นามว่า "พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล" อันหมายถึง พระพุทธรูปที่ทรงความรู้ เป็นศรี (ศิริมงคล) แก่วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ

และทรงเมตตาเจิมยอดฉัตร เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อใช้สำหรับพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง พระเจ้าทันใจ "สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจา องค์พระเจ้าทันใจ" ซึ่งจะจัดพิธีในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานพิธีองค์พระเจ้าทันใจ อาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

โดยท่านเจ้าอาวาสฯ ยังโปรดเมตตามอบปัจจัย เพื่อร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระเจ้าทันใจ เป็นจำนวน 20,000 บาท

วิทยาลัยฯ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา