โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-04-11

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง องค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 11 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรมหามงคล และถวายน้ำสรง "พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล" พระพุทธรูปประจำ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เนื่องในพิธี สานฮีตป๋าเวณี ปี๋ใหม่ล้านนา ยกฉัตรปูจา องค์พระเจ้าทันใจ และพิธีสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะ ครูอาวุโส ครูเก่า และครูปัจจุบันของวิทยาลัยฯ ... >> อ่านต่อ


เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เกียรติเจิมยอดฉัตรสำหรับจัดพิธียกฉัตรมหามงคลองค์พระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 11 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ากราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยท่านเจ้าอาวาสฯ ได้อธิฐานจิตให้ศีลให้พร และเมตตาถวายนามพระพุทธรูป ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 11 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566" โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และหัวหน้าหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาสหวิทยาการ ให้การต้อนรับวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา