โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 8250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 


  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว

 


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา

 เพื่ออ่านรายละเอียดและติดตามข่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา