โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-21 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-08-21

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การจัดกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา