โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

โดยมีนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน และยังได้ร่วมแนะแนว รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อ.กอปรพร นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา