โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 11588 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รอบ 1 
 

ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)  

(ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว)

------------------------------------------------------------------------------------------

รอบ 2
 

ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)  

(อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2567)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

NEW !! รอบพิเศษ

ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา