โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

อาจารย์อภิชาติ ใสงาม และอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ช่วยปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยงานจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาทหาร เกิดจิตสำนึก รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รู้จักความมีจิตสาธารณะ ที่ดี 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.อภิชาติ ใสงามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา