โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ ประชุมร่วมกับ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ และคุณสมนึก ทัศนา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ ยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสถานประกอบการอีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา