โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ 

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ในนามทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ KX [Knowledge Exchange Center] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในหัวข้อ เรื่อง :: Effectiveness of the High School Development Model in Integrated STEM Education Camp with Lanna Local Wisdom ซึ่งการประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร


คลังรูปภาพ : iSTEM-Ed 2018


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา