โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 , บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 , บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยกดอยติ - เชียงใหม่) บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

อาจารย์อลงกต สุคำวัง , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ วิศวกรโยธา ประจำกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ( โยธา - TVET ) เข้าศึกษาดูงานก่อสร้าง โดยมีวิทยากรให้การบรรยายภาคสนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และได้เห็นการทำงานในภาคปฏิบัติจริง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.อลงกต สุคำวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา