โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)

ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนในรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 3 , วิชาประมวลความรู้ทางสถาปัตยกรรม และวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม

โดยได้เยี่ยมชมในส่วนของ "ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ" ซึ่งจัดแสดงหนังสือเฉพาะด้านการออกแบบ หนังสือแนวทางในการออกแบบในแต่ละปี พร้อมทั้งตัวอย่างงานออกแบบที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคต

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ ในการแนะนำแก่นักศึกษาและพาเยี่ยมชม 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาและรูปภาพจาก : เพจ Prearchcisat


คลังรูปภาพ : (TCDC Chiangmai) 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา