โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เข้ารับการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เข้ารับการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร เข้ารับการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยใช้เครื่องมือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

โดยการเข้าฝึกปฎิบัติการครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น และได้เรียนรู้กระบวนการผลิต รวมถึง ศัพท์เทคนิคเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ด้วย และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาหลักการแปรรูปอาหาร Principles of Food Processing

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐธินี ทรายแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา