โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ​ รอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ​ รอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนัวตกรรมอาหาร เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษาในหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Food Innovation Contest 2019 ระดับประเทศ ในหัวข้อ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมทางอาหาร"

และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ​ ในรอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค​ ในการเเข่งขัน​ Food​Innovation​ Contest​ 2019​ และเป็น​ 1 ใน​ 3 ทีม ตัวแทนเขตภาคเหนือ​ ที่ได้เข้าการแข่งขันในระดับประเทศ โดยจะเข้าแข่งขันที่ไบเทค บางนา ในเดือนมิถุยายน 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี และให้กำลังใจ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.มาลัยพร วงค์แก้ว / FE RMUTL

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา