โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-15 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-02-15

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิกทักษิณ 62 ณ จ.กระบี่
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ และ อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษา ได้แก่ นายพันธกานต์ นันทิยา นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 และ นางสาว สุพิชญา ขันวิชัย นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในรอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ​ รอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนัวตกรรมอาหาร เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษาในหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Food Innovation Contest 2019 ระดับประเทศ ในหัวข้อ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมทางอาหาร" และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ​ ในรอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค​ ในการเเข่งขัน​ Food​Innovation​ Contest​ 2019​... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 "แสงฉาน"
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา