โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

วิทยาลัยฯ จัดการประชุมวางแผนในด้านงานกายภาพและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ  ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลด้านบริหารทรัพยากรหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบทางด้านงานอาคารสถานที่ ได้จัดประชุมและวางแผน ในด้านการจัดการระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย C3-305 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและฟังบรรยายวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกายภาพ และกิจการนักศึกษา และอาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียนจา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ( C2 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ( C2 ) เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ให้เกิดบรรยากาศน่าเรียน และน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้... >> อ่านต่อ


ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ โดยในที่ประชุมมีการตอบข้อซักถาม และทางศูนย์ยังได้แนะนำสื่อ การบริการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่เกษตร ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ร... >> อ่านต่อ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง
พุธ 31 ตุลาคม 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ และรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ... >> อ่านต่อ


รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า วิทยาลัยฯ ออกรายการในรายการ TechTalk MCOT Family
พุธ 31 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE RMUTL วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกอากาศในรายการ TechTalk MCOT Family 14 ในหัวข้อ >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  อาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์... >> อ่านต่อ


บุคคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร
พุธ 17 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และ หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสได้นำเสนอโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขาเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับสถาบันไทย - เยอรมัน ในการจัดสร้างหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ โดยงานจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาห... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระบาทตีนนก และ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา กลุ่มงานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสาธิตการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานและซ่อมแซมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก และวัดพระบาทตีนนก โ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด อาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd.  โดยทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณนฤมิตร ศันติวิชยะ QA Manager / QMR ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต และระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ของกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง " เป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เก็บ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 81


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา