โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-06-27

ทีมงาน STEM TVET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science ณ บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด ในเครือ BDI กรุ๊ป
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน T-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา และคณะทำงาน STEM TVET ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยในวันดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงานในโรงงาน ณ บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด ในเครือ BDI กรุ๊ป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบรินดา จางขจรศักดิ์ รองประธาน BDI Group , ดร.อน... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยการมอบการ์ดอวยพรและของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากร วิทยาลัยฯ รายนายวีระศักดิ์ สวนจันทร์ และนายเอกชัย ล่ามคำ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน โดยมีนางศิริพรรณ  ธารพรศรี เป็นตัวแทนมอบฯ ให้แก่บุคลากรทั้ง 2 ท่านทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขออวยพรให้ท่านทั้ง 2 จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ และขอให้มีพลานามัยแข็ง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค เชียงใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์โดยในงานได้มีกิจกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย , การแข่งขันประกวดร้องเพลง และการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ โดยการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาวิทยาลัยฯ รายนางสาวอทิตยา  แสนมโนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมีอา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา