โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค เชียงใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

โดยในงานได้มีกิจกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย , การแข่งขันประกวดร้องเพลง และการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ โดยการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาวิทยาลัยฯ รายนางสาวอทิตยา  แสนมโนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ และอาจารย์ศิรินภา ใจเมือง ควบคุมและดูแลนักศึกษาในวันดังกล่าว

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นางสาวอรพรรณ นามพิชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา