โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยการมอบการ์ดอวยพรและของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากร วิทยาลัยฯ รายนายวีระศักดิ์ สวนจันทร์ และนายเอกชัย ล่ามคำ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน โดยมีนางศิริพรรณ  ธารพรศรี เป็นตัวแทนมอบฯ ให้แก่บุคลากรทั้ง 2 ท่าน

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขออวยพรให้ท่านทั้ง 2 จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ และขอให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป สาธุ...

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายณยศ  สังข์คำภาร์ จนท.บุคลากร วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา