โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-14 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-08-14


คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”
อังคาร 14 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  2 ประเภท  ได้แก่                1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม   ... >> อ่านต่อ


ทีม Dr. Pulse Pro หน่วยวิจัย RUEE คว้า 2 รางวัลระดับดีเด่น สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561
อังคาร 14 สิงหาคม 2561 / ข่าวรับรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และ อาจารย์ชัชวาลย์ กันทะลา ทีม Dr. Pulse Pro หน่วยวิจัย RUEE วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ RCME คว้า 2 รางวัล ได้แก่“รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับดีเด่น” และ “รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดีมาก” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อังคาร 14 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  และอาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ออกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เพื่อศึกษากรณีการทำโครงการตามรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วงจรชีวิตของแมลง และดูตัวอย่างการจัดพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมสำหรับการเลี้ยงแมลง ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา