โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-03-12

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำเสนอแนวคิด ( Condept ) ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ก่อนจัดทำรูปเล่ม ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพ : อรพรรณ นามพิชัย >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ อาทิ ร่างแผนราชการประจำปี 2562 , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , แผนพัฒนาบุคลากร IDP1-2-3 และเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจองหน่วยง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรงานสหธรรมมงคลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรงานสหธรรมมงคลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ได้รับพระเดชพระคุณจากพระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยวณโณ วัดอารามสันติสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา