โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-21 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-02-21

ขอเชิญขอเชิญผู้สนใจปลูกพืชผักสวนครัว “ผักปลัง” ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจปลูกพืชผักสวนครัว “ผักปลัง”  (ผัก) อาหารจานใหม่ที่คุณก็ออกแบบได้ด้วย Design Thinking เชิญชวน ผู้สนใจมาร่วมรังสรรค์เมนูใหม่ๆ จากวัตถุดิบท้องถิ่น “ผักปลัง” ด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5 ขั้นตอน เพื่อเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจในวัตถุดิบและสามารถยกระดับวัตถุดิบธรรมดาให้ก... >> อ่านต่อ


สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เปิดรับ นิสิต-นักศึกษา สมัครร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ

          สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้จัดโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยีให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น มีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสร้างกลไกให้เกิดการส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั่วไทยในราคาที... >> อ่านต่อ


บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม เปิดรับตำแหน่งงาน นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ ข่าวรับสมัครงาน

          บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (SEALECT TUNA) ได้เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ, สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีตำแหน่งานที่เปิดรับดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ Artwork เจ้าหน้าที่ Package Devel... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยฯ สุวรรณภูมิในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร S1-S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา