โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-22 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-04-22

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาและยื่นคะแนน ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาและยื่นคะแนน ประจำปี 2565 (ระ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง” เรียนฟรีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศุกร์ 22 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural Technology) ประเภท Non –Degree เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนไปสู่ภาคการผลิตเกษตรที่มีทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา  โดยในภาคเช้าเป็นพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนครราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมประก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา