โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา  โดยในภาคเช้าเป็นพิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนครราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมประกอบพิธีส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการแข่งขัน อาหารแห่งเกียรติยศ  ลาบเมือง  การแข่งขันส้มตำลีลาและการแข่งขันตัดตุงปีใหม่ จากนั้นเป็นพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดี  เป็นตัวแทนนำกล่าวขอขมา  และ อธิการบดีกล่าวให้พรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างานด้วย และในโอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายดำรง   ธรรมไชย  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วย  มอบเงินจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม“ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” โดยใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

            ในปีนี้การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  ลาบเมือง  รางวัลเป็นของทีม สล่าลาบวิศวะ  การประกวดส้มตำลีลา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีมซะป๊ะสเปซ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตัดตุงปีใหม่ ได้แก่นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์ 

 

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutl.fanpage/photosออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา