โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-07-05

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022
อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน FTI EXPO 2022 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2565 ) จัดโดยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ประกอบด้วยผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้ (1.) รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ผลงานชื่อ - การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่อ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา