โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-07-07

มทร.ล้านนา ผนึกเครือข่ายทางวิชาการร่วม ม.จุฬา ตรวจสอบวรรณกรรม ป้องกันการลอกเลียนผลงานวรรณกรรม ผ่านโปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์”
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีก 15  แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาป... >> อ่านต่อ


ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 6-7 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น.  ดร.พีรธรรม เตชะพะโลกุล และ ดร.ปวียา รักนิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems ในโครงการ Fraction: Developing Future-oriented Academic Curricula in Teacher Education with Innovative Methodologies for Nex-Gen Asian Higher Education Institutions ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเอรัสมุส+ (EU Erasmus+) ในการกำกับของสหภาพยุโรป โด... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม The Quarter Hualamphong  วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ   ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา