โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 953 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม The Quarter Hualamphong 

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยเป็นการนำเสนอโครงการของเล่นพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการฯ

โดยมีการถ่ายทอดสด งาน Final Pitching การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิดกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม The Quarter Hualamphong 

รับชมย้อนหลังผ่านทาง : https://fb.watch/e6aqM6_YFn/ 
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ชัชวาลย์ กันทะลา







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา