โลโก้เว็บไซต์ คัดกรองโควิดพิธีพระราชปริญญาบัตร63-64 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คัดกรองโควิดพิธีพระราชปริญญาบัตร63-64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2566 โดย นิพนธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล เนื่องในพิธีพระราชการปริญญาบัตร 2563-2564
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2566 ณ โรงยิม มทร.ล้านนา และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล เนื่องในพิธีพระราชการปริญญ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา