โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน

ซึ่งในการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยใช้ชื่อทีมว่า "ดอยคำ" และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนางสาวณัชชา  เขื่อนคำ นักศึกษาวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทีม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม "ดอยอิน" มีนักศึกษาวิทยาลัยฯ นายสุภกิจ  บัวสอด หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทีม

ซึ่งอันดับ 1 2 และ 3 จะเข้าทำการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป ซึ่งผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน IDC Robocon 2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่วงเดือนกรกฏาคมนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 2 คน มา ณ โอกาสนี้ และร่วมส่งกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา