โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 27005 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวรับสมัครนศ.ใหม่ !!

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564
    ดูรายละเอียด ==> คลิ๊กที่นี่

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย) ประจำปี 2564 ดูรายละเอียด ==> คลิ๊กที่นี่

3. ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประเภทคโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 ==> คลิ๊กที่นี่

4. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. ประจำปี 2564 ===> คลิ๊กที่นี่

5. ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 ===> คลิ๊กที่นี่

6. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS2 ประจำปี 2564 ===> คลิ๊กที่นี่

7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS2 รอบ 2.1 โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา2564 ===> คลิ๊กที่นี่

7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 Admission รอบ 2.1  ===> คลิ๊กที่นี่

Copy short URL

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา