โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 30738 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 


ข่าวรับสมัครนศ.ใหม่ !!

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2565
    ดูรายละเอียด ระดับ ปวช. ==> คลิ๊กที่นี่
    ดูรายละเอียด ระดับ ป.ตรี ==> คลิ๊กที่นี่

2. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564
    ดูรายละเอียด ==> คลิ๊กที่นี่

3. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปี 2565 เริ่มเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565
    ดูรายละเอียด ==> คลิ๊กที่นี่

 

Copy short URL

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา