โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด

ด้วยปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 ที่ทวีความรุนแรงอยู่ ณ ขณะนี้ ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ทางวิทยาลัยฯ จึงเป็นห่วงสุขภาพประชาชนในละแวกดังกล่าว ทั้งนี้จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือและมอบให้แก่ส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด และส่งมอบต่อไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นส.ธมนวรรณ จิตบาล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาลัยฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด อาทิ

1. หน้ากากอนามัย TF98 สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กเล็ก รวม 2,360 ชิ้น สำหรับ เทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อมอบให้ประชาชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย
2. หน้ากากอนามัย TF98 จำนวน 520 ชิ้น สำหรับกองกำลังตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด
3. หน้ากากอนามัย KN95 สำหรับแจกประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 70 ชิ้น สำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล ต.เชิงดอย
4. หน้ากากอนามัย KN95 สำหรับหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 300 ชิ้น สำหรับ รพ.ดอยสะเก็ด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คุณธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา