โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าป้อง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : เทศบาลตำบลป่าป้อง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA อาคาร C1 สกนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาดอยสะเก็ดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณและสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นผู้รับมอบ และได้เดินทางไปร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ เทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ
อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือเทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในงานดังกล่าวมีเกมการละเล่นให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจก และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวีทีอีกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับองค์กรภายในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยฯข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ภาพ : อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องในการประชุมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคุณธัญญา ภาวะเดช นายกเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ในโอกาสจัดการประชุมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับตำบลขึ้น โดยมีคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน มีการคัดแยกขยะ สนับสนุนทร... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณไมตรี ทรัพย์ฉายแสง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย , หอพักนักศึกษาหญิง , อาคารโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ , อาคารหอพักข้าราชการ และอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลป่าป้อง นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้อำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยฯ ในการนำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย , หอพักนักศึกษาหญิง , อาคารโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ , อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งทางเทศบาลได้อำนวยความสะดวกเป็นประจำทุกปี ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งปั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา