โลโก้เว็บไซต์ technical-vocational-education-and-training | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : technical-vocational-education-and-training

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM for TVET ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ.พะเยา
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ.พะเยาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM for TVET ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานสะเต็มราชมงคล เพื่อขยายผลจัดทำคู่มือ STEM Education ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ.พะเยา โดยมีอาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม เป็นจำนวนมากข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ขอบคุณภาพจาก : อ.ว... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2560 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ที่ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับโอกาสจาก มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ Joint Workshop about Enhancement of English - taught Program ได้แก่หลักสูตร Introduction to Experimental Mechanics และหละกสูตร Sensors and motion control components โดย Mr.YUN-Hui Liu และ Mr.Nai-Shang Liou ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ จากมหา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย Health and Safty Camp ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 13.00 น. ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศิริพร พละศูนย์ , อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต และ Miss Heather Bagott เป็นผู้ควบคุมดูแลและนำนักศึกษา จำนวน 67 คน ระดับปวช.ทั้ง 3 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการค่าย Health and Safty Camp ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการกับมูลนิธิ Future Sence ซึ่งในการกิจกรรมค่ายครั้งนี้เพื่อให้ตระหนักและส่งเสริมการเรียนร... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันบาสเกตบอล N'ARENA CUP BY LAND AND HOUSES ครั้งที่ 2
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม 2560 ที่สนาม North Arena Club ซีรีนเลค แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ N' ARENA CUP BY LAND AND HOUSES ครั้งที่ 2 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไ... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Policy Review on Inclusive Education in Thailand ) โดยมีอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ ห้องนวัตกรรม ชั้นที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงาน STEM-RMUTL ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาโดยอาจารย์วิสูตร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 80 คน และคณาจารย์ จำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมเ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( SBTC ) ได้เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ [IKMAP2016] ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education : A Case Study Science Based Technology College.ซึ่งมีนักวิจัยจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจในด้านการพัฒนาการศึกษาแบบ STEM... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ที่ ห้องประชุมคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย และเกษตรกร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 27 ท่าน ให้เกียรติเยี่ยมชม รูปแบบการเรียน การสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาในโอาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 17


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา