โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

สื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พุธ 6 มีนาคม 2562

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างจิตสำยนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ คลิปวิดีโอ สปอตวิทยุ อินโฟกราฟิก บทเพลงเป็นต้น  ผู้สนใจ สามารถรับชมและดาวโหลดได้ที่ http://www.deqp.go.th/new >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมจิตอาสา ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมบำเพ็ญจิตอาสาในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้ช่วยงานในพิธีดังกล่าว อาทิ บริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุเข้าสู่พิธี , จัดโต๊ะเก้าอี้ , บริการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ และให้บริการประชาชนที่เดินทาง... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง Cisat Volunteer โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อังคาร 29 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ "ชมรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม" ในสังกัดสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง "Cisat Volunteer" โดยเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมโดยพี่ๆ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยกันทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีเส้นสนามแบตมินตัน และคณาจารย์พร้อมนักศึกษา ที่ร่วมเดินทางได้มอบชุดกีฬา อาหาร และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา โดยมี อาจารย์ศิรินภา ใจเ... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค
จันทร์ 21 มกราคม 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ                 “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค”  แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมทดสอบใช้โปรแกรมแปลภาษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
จันทร์ 14 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เชิญมาร่วมกันทดสอบใช้โปรแกรม "แปลภาษา" ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.ประเสริฐ ลือโขง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ  ---- ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษา คลิ๊กที่นี่ ----- หากพบปัญหาร่วมกันรายงานได้ โดยการกดปุ่มสี... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เข้ารับการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร เข้ารับการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยใช้เครื่องมือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดยการเข้าฝึกปฎิบัติการครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น และได้เรียนรู้กระบวนการผลิต รวมถึง ศัพท์เทคน... >> อ่านต่อ


โปรเจคเด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงในงาน Maker Party 2018 Chiang Mai
พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561

ผลงานความคืบหน้าของน้องๆ นักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ CISAT | Electrical Project 3 ได้แก่ 1.นายคณิศร ปันฟ้า 2.นายรัฐกิตติ์ ชมบุญ 3.นายโสภณวิชญ์ ขัติยะราช ที่ร่วมกันจัดทำโครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในชื่อโปรเจค "การออกแบบและสร้างเครื่องวาดภาพ 2 มิติ โดยควบคุมจาก Arduino" ซึ่งได้รับคัดเลือกไปแสดงในงาน Maker Party 2018 Chiang Mai เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ โดยภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อังคาร 18 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคล้านนา ( TVET HUB LANNA ) ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ทั้งนี้ อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง อาจารย์นปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงเกิดข้อหารือในความร่วมมือทางด้านวิชาการ และได้ดำเนินการต่อยอ... >> อ่านต่อ


โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม [FAB LAB] จัดอบรมเรื่องพื้นฐานการใช้บอร์ด KidBright แก่นศ.หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C2-206 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FAB LAB ได้จัดอบรม เรื่อง "อบรมพื้นฐานการใช้บอร์ด KidBright" โดยวิทยากรในโครงการ คุณวทัญญู ชัยยะ บรรยายให้ความรู้แก่ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร สำหรับนำไปประยุกต์ในงานวิจัยและโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐธินี ทรายแก้ว   >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC
พุธ 12 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง C3-305 / C3-505 และ C3-605 อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด นางมาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม พร้อมด้วยคณาจารย์จากศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดกิจกรรมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC (Test of English for Informational Communications) โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภาษา (RMUTL Language Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 81


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา