โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คณะวิศวะ มทร.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เบลล์วิลล่า
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Gen-Ed Reflection 2565
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2565
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สหกิจศึกษา ป.ตรี 2565
อังคาร 12 เมษายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2564
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ธปทเยี่ยมชมวิทยาลัย
พุธ 2 มีนาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ต้อนรับ ม.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวทส.
จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ
เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 474

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา