โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-05-19

นักศึกษาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครเป็นผลงานของสิ่งปร... >> อ่านต่อ
โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ WIL School
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้รับเกียรติจาก โรงเรียนวิชชานารี ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา