โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4584 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

1. ระดับ ปวช. ติดตามรายละเอียดได้ที่ 

รอบ 3 : รอบรับตรง มทร.ล้านนา

** รอบ3 รับผู้ที่มีคุณวุฒิเดิม ระดับ ม.3 / ปวช. / ปวส. เท่านั้น
ส่วนผู้ที่มีคุณวุฒิเดิม ระดับ ม.6 ให้สมัครรอบ 4
เริ่ม เปิดรับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 61 **

2. ระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (โครงการร่วมมิชลิน)
ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://goo.gl/xESBtQ

 

3. ระดับ ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.) 4 ปี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ( วศ.บ.) 4 ปี

ติดตามรายละเอียดที่ https://college.rmutl.ac.th/news/7402-ปตรีโควตาพิเศษ2561

 

              4. ระดับ ป.โท ติดตามรายละเอียดได้ที่ 

http://entrance.rmutl.ac.th/Mas/

 

Copy short URL

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 053 266 516 ต่อ 2130 , 2012 

โปรดติดต่อ ==> เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 093 - 318 - 1316

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา