โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

วิทยาลัยฯ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ มทร.ล้านนา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 Portfolio ซึ่งเป็นรอบการสอบสัมภาษณ์และการนำเสนอผลงานเด่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งจากโรงเรียนเครือข่ายและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านกิจกรรมเด่นและรางวัลระดับจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน และเฝ้าสังเกตุการณ์ยังห้อง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทอาจารย์ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายเพื่อประเมินผลสุขภาพของบุคลากร วทส.
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการทดสอบร่างกายบุคลากร วิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การบีบมือด้วยเครื่องบีบ , การวัดแรงเหยียดขา , ความอ่อนตัว , ความจุปอด , การใช้ออกซิเจน และน้ำหนักถ่วง ทั้งนี้เพื่อประเมินผลสุขภาพ และนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์ แดงหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ อาทิ เกมการละเล่น เก้าอี้ดนตรี แข่งเหยียบลูกโป่ง ฯลฯ และการตั้งโจทย์ตอบคำถามแก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจกมากมาย และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวทีอีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี... >> อ่านต่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019
พุธ 25 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต / อ.กาญจนา ใบวุฒิ / อาจารย์พนม แก้วผาดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019 ได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุดประจำชาติของแต่หลักสูตรที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯและคณาจารย์เข้าร่ว... >> อ่านต่อ


ตารางสอบกลางภาคเรียน [MIDTERM] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียน [MIDTERM] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 กำหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 ระดับ ปวช. - เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                              &nb... >> อ่านต่อการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรเข้ารับพิจารณารางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562" มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความกรุณาหน่วยงาน ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผ่านการคัดเลือกภายในหน่วยงานก่อน เพื่อเข้ารับพิจารณารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ดังรายละเอียดแนบ ดาวน์โหลดแบบ PDF ==> แบบฟอร์มประวัติและรายละเอียดการคัดเลือกบุคคล โคร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 477


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา