โลโก้เว็บไซต์ chevron-enjoy-sience | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : chevron-enjoy-sience

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการพัฒนาโดมปรับสภาวะอารมณ์ และเข้าแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ , อาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ , อาจารย์บวรศักดิ์  สมเคราะห์ ,อาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม  และนักศึกษาที่เข้าร... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับอาจารย์ภาคอาชีวศึกษา ในโครงการของ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ ห้องประชุมคลังความรู้ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันไทย - เยอรมัน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับอาจารย์ภาคอาชีวศึกษา ในโครงการของ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นป... >> อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนารองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายโครงการ Chevron Enjoy Science : RL-TVET-HUB พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถานประกอบการ สถานศึกษาในเครือข่าย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโล... >> อ่านต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ , พะเยา และน่าน
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตโดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา และคณะได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ได้เข้าพบกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ , วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา