โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมจิตอาสา ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมบำเพ็ญจิตอาสาในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้ช่วยงานในพิธีดังกล่าว อาทิ บริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุเข้าสู่พิธี , จัดโต๊ะเก้าอี้ , บริการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ และให้บริการประชาชนที่เดินทาง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิกทักษิณ 62 ณ จ.กระบี่
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ และ อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษา ได้แก่ นายพันธกานต์ นันทิยา นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 และ นางสาว สุพิชญา ขันวิชัย นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในรอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ​ รอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนัวตกรรมอาหาร เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษาในหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Food Innovation Contest 2019 ระดับประเทศ ในหัวข้อ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมทางอาหาร" และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ​ ในรอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค​ ในการเเข่งขัน​ Food​Innovation​ Contest​ 2019​... >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แนะแนวจากกองพัฒนานักศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดยดร.สุรีวรรณ  ราชสม , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , นายธนากร นาเมืองรักษ์ , นางสาววรรณนิพา  มหาไม้ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ได้รับทราบถึงข้อมูลหลัก... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี ในโอกาสพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาแต่ละคน ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเป็นการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำในภาคการศึกษาต่อไป โดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละหลักส... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลร่วมกับกับทีมสะเต็ม RMUTL ในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ห์รางวัล ร่วมกับทีมงาน STEM RMUTL ( สะเต็ม ราชมงคลล้านนา ) ในการสนับสนุนและร่วมดำเนินการ ในโครงการ "ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น"   โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้มอบรางว... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมสารภีอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในวันนัดพบผู้ปกครอง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และเรื่องของพฤติกรรมของนักศึกษา อาทิเช่นโรคซึมเศร้า โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหอพัก ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำ และ นายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 111 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาฝึกการวาดทัศนียภาพ ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ , อาจารย์ธัชพล เปียทิพย์ และอาจารย์พรพิมล ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตย์ชั้นปีที่ 1 เดินทางไปฝึกการวาดภาพ โดยใช้เทคนิคแบบทัศนียภาพจุดเดียว ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ได้ใช้เวลาในการสอนและแนะนำการวาดภาพแบบเหมือนจริง แสดงระยะใกล้ไกล แบบสามมิติ อาทิ วัดวาอาราม ถนนและต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริง แต่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กล... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปางและวิทยาลัยเทคนิคน่าน
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยต็มวงศ์ , อาจารย์ประพล รัตนไตร และอาจารย์ชวลิต คณากรสุขสันต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อหารือในความร่วมมือทางด้านวิชาการ และแนะแนวด้านการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้เกิดความสนใจ และอยากมา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 91 - 100 ทั้งหมด 454


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา